SPI03 – Xám

Miêu tả : Móc treo áo
Nguyên liệu : Vải lụa xám
Kích thước : 40 cm x 40 mm (D x R)

CONTACT US