SPI03 – Ren đen

Miêu tả : Móc treo áo
Nguyên liệu : Vải lụa ren đen
Kích thước : 40 cm x 40 mm (D x R)

CONTACT US