SPI03 – Đen

Miêu tả : Móc treo áo
Nguyên liệu : Vải lụa đen
Kích thước : 40 cm x 40 mm (D x R)

CONTACT US