SN-01

Miêu tả : Manocanh nữ dáng đứng
Nguyên liệu : Sợi thuỷ tinh
Chiều cao : 187 cm
Bề rộng vai : 38/47
Vòng ngực : 84 cm
Vòng eo : 65.5 cm
Vòng hông : 89 cm

CONTACT US