PUF-6+PUF-10

Miêu tả : Manocanh nữ dáng đứng
Nguyên liệu : Sợi thuỷ tinh
Chiều cao : 178 cm
Bề rộng vai : 39/41 cm
Vòng ngực : 82 cm
Vòng eo : 59.5 cm
Vòng hông : 87 cm

CONTACT US