MS-SW01

Miêu tả : Manocanh nam dáng đứng
Nguyên liệu : Sợi thuỷ tinh
Chiều cao : 183 cm
Bề rộng vai : 48/54 cm
Vòng ngực : 95 cm
Vòng eo : 75 cm
Vòng hông : 97 cm

 


CONTACT US