MS-RM02

Miêu tả : Manocanh nam dáng ngồi
Nguyên liệu : Sợi thuỷ tinh
Chiều cao : 135 cm
Bề rộng vai : 51/60 cm
Vòng ngực : 93 cm
Vòng eo : 79 cm
Vòng hông : 104 cm

 


CONTACT US