HLF-030

Miêu tả : Manocanh nữ dáng ngồi
Nguyên liệu : Sợi thuỷ tinh
Chiều cao : 122 cm
Bề rộng vai : 39/45 cm
Vòng ngực : 84 cm
Vòng eo : 62.5 cm
Vòng hông : 93 cm

CONTACT US