FTU5

Miêu tả : Móc treo giầy
Nguyên liệu : Nhựa PS
Kích thước : 10 cm x 10 mm (D x R)

CONTACT US