CF38M1033

Miêu tả : Manocanh trẻ em dáng đứng
Nguyên liệu : Sợi thuỷ tinh
Chiều cao : 124 cm
Bề rộng vai : 32/35 cm
Vòng ngực : 59 cm
Vòng eo : 51 cm
Vòng hông : 62.5 cm

 


CONTACT US