C8-1C

Miêu tả : Manocanh trẻ em dáng đứng
Nguyên liệu : Sợi thuỷ tinh
Chiều cao : 133 cm
Bề rộng vai : 34/38 cm
Vòng ngực : 64 cm
Vòng eo : 57 cm
Vòng hông : 70 cm

 


CONTACT US