C10-4

Miêu tả : Manocanh trẻ em dáng đứng
Nguyên liệu : Sợi thuỷ tinh
Chiều cao : 143 cm
Bề rộng vai : 37/41 cm
Vòng ngực : 67 cm
Vòng eo : 57 cm
Vòng hông : 75 cm

 


CONTACT US