AS-X55

Miêu tả : Manocanh nữ không đầu
Nguyên liệu : Sợi thuỷ tinh
Chiều cao : 164 cm
Bề rộng vai : 39/41 cm
Vòng ngực : 83 cm
Vòng eo : 63 cm
Vòng hông : 90 cm

CONTACT US