ACRT45

Miêu tả : Móc treo áo với đầu móc kim loại
Nguyên liệu : Acrylic
Kích thước : 45.5 cm x 20 mm (D x R)

CONTACT US