ACRT38-CLE

Miêu tả : Móc treo áo với đầu móc kim loại
Nguyên liệu : Acrylic
Kích thước : 38 cm x 10 mm (D x R)

CONTACT US