ACRS36

Miêu tả : Móc treo áo khoác với đầu móc kim loại
Nguyên liệu : Acrylic
Kích thước : 35.5 cm x 35 mm (D x R)

CONTACT US