ACRB

Miêu tả : Móc treo quần với đầu móc kim loại
Nguyên liệu : Acrylic
Kích thước : 34/36 cm x 10 mm (D x R)

CONTACT US